รายงาน
การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
สายตรงสำนักงาน
 
สำหรับ ADMIN
Username :
Password :
 
 
 
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
     
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนน คสล.ทับถนน คสล.เดิม รหัสทางหลวงท้องถิ่น นศ.ถ.147-10 สายรากไม้-บางโก้งโค้ง หมู่ที่ 4 ตำบลปากพนังฝั่งตะวันออก จำนวน 2 ช่วง
   
 
   
 
 
     
  ดาวน์โหลดเอกสารเพิ่มเติมได้ที่นี่
 
     
 
ประกาศเมื่อ 15 มีนาคม 2564