รายงาน
การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
สายตรงสำนักงาน
 
สำหรับ ADMIN
Username :
Password :
 
 
 
 
สภา อบต.
 
นายปัญญา นุ่นพุ่ม
ประธานสภา อบต
โทร.084-2912457
นายไกรศล หมื่นแก้ว
รองประธานสภา อบต.
โทร.083-5227114
นายสุรพงค์ คงสุวรรณ
เลขานุการ สภา อบต.
โทร.0897243849
นายไกรศล หมื่นแก้ว
สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 1
โทร.083-5227114
นายปัญญา นุ่นพุ่ม
สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 2
โทร.084-2912457
นายโสพล คงชนะ
สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 3
โทร. 084-8498356
นายมนัศ มีคำ
สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 4
โทร.081-9797732
นายศรัญญู ฤกษ์อุไร
สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 5
โทร. 091-8265851
นายไตรรงค์ ไพศาล
สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 6
โทร. 098-026620
นายสมคิด พุ่มจันทร์
สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 7
โทร.081-0863326