รายงาน
การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
สายตรงสำนักงาน
 
สำหรับ ADMIN
Username :
Password :
 
 
 
 
คณะผู้บริหาร
 
นายบุญโชค ขำปราง
นายกองค์การบริหารส่วนตำบล
โทร : 083-5251204
นายวรรณชัย จันทวงศ์
รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบล
โทร:081-9586909
นายนิยม จังกินา
รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบล
โทร:085-8074860
นายชัยวุฒิ ปั้นแป้น
เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนตำบล
โทร : 084-0570159