รายงาน
การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
สายตรงสำนักงาน
 
สำหรับ ADMIN
Username :
Password :
 
 
 
 
แผนที่องค์การบริหารส่วนตำบลปากพนังฝั่งตะวันออก
 
 
     
   

องค์การบริหารส่วนตำบลปากพนังฝั่งตะวันออก
ตำบลปากพนังฝั่งตะวันออก อำเภอปากพนัง จังหวัดนครศรีธรรมราช 80140
โทรศัพท์ : 0-7551-8418 โทรสาร : 0-7551-8418
Email : office@eop.go.th
Facebook : องค์การบริหารส่วนตำบลปากพนังฝั่งตะวันออก
www.eop.go.th