รายงาน
การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
สายตรงสำนักงาน
 
สำหรับ ADMIN
Username :
Password :
 
 
 
คู่มือสำหรับประชาชน
 
ข้อมูลทั้งหมด 11 รายการ
 
การจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ ดาวน์โหลดเอกสาร [อ่าน 29 คน] เมื่อ 16 ส.ค. 2561
สนับสนุนน้ำอุปโภคบริโภค ดาวน์โหลดเอกสาร [อ่าน 12 คน] เมื่อ 16 ส.ค. 2561
รับแจ้งเรื่องราวร้องทุกข์ ดาวน์โหลดเอกสาร [อ่าน 20 คน] เมื่อ 16 ส.ค. 2561
ช่วยเหลือสาธารณภัย ดาวน์โหลดเอกสาร [อ่าน 18 คน] เมื่อ 16 ส.ค. 2561
การขออนุญาตก่อสร้างอาคาร ดาวน์โหลดเอกสาร [อ่าน 20 คน] เมื่อ 29 ธ.ค. 2557
การรับชำระภาษีป้าย ดาวน์โหลดเอกสาร [อ่าน 16 คน] เมื่อ 29 ธ.ค. 2557
 
กำลังแสดงหน้า : 1