รายงาน
การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
สายตรงสำนักงาน
 
สำหรับ ADMIN
Username :
Password :
 
 
 
งบแสดงฐานะทางการเงิน
 
ข้อมูลทั้งหมด 17 รายการ
 
รายงานผลการใช้เงิน รอบ 6 เดือน ดาวน์โหลดเอกสาร [อ่าน 10 คน] เมื่อ 01 เม.ย. 2564
รายงานการใช้จ่ายงบประมาณ พ.ศ.2563 ดาวน์โหลดเอกสาร [อ่าน 7 คน] เมื่อ 01 ต.ค. 2563
งบการเงินประจำเดือนสิงหาคม 2555 ดาวน์โหลดเอกสาร [อ่าน 73 คน] เมื่อ 06 ก.ย. 2555
งบการเงินประจำเดือนกรกฎาคม 2555 ดาวน์โหลดเอกสาร [อ่าน 61 คน] เมื่อ 09 ส.ค. 2555
งบการเงินประจำเดือนมิถุนายน 2555 ดาวน์โหลดเอกสาร [อ่าน 63 คน] เมื่อ 09 ก.ค. 2555
งบการเงินประจำเดือนพฤษภาคม 2555 ดาวน์โหลดเอกสาร [อ่าน 59 คน] เมื่อ 11 มิ.ย. 2555
งบการเงินประจำเดือนเมษายน 2555 ดาวน์โหลดเอกสาร [อ่าน 62 คน] เมื่อ 10 พ.ค. 2555
งบการเงินประจำเดือนมีนาคม 2555 ดาวน์โหลดเอกสาร [อ่าน 60 คน] เมื่อ 17 เม.ย. 2555
งบการเงินประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2555 ดาวน์โหลดเอกสาร [อ่าน 55 คน] เมื่อ 09 มี.ค. 2555
งบการเงินประจำเดือนมกราคม 2555 ดาวน์โหลดเอกสาร [อ่าน 59 คน] เมื่อ 14 ก.พ. 2555
งบการเงินประจำเดือนธันวาคม 2554 ดาวน์โหลดเอกสาร [อ่าน 58 คน] เมื่อ 09 ม.ค. 2555
งบการเงินประจำเดือนตุลาคม 2554 ดาวน์โหลดเอกสาร [อ่าน 62 คน] เมื่อ 28 พ.ย. 2554
 
กำลังแสดงหน้า : 1