รายงาน
การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
สายตรงสำนักงาน
 
สำหรับ ADMIN
Username :
Password :
 
 
 
คู่มือหรือมาตราฐานการปฏิบัติงาน
 
ข้อมูลทั้งหมด 5 รายการ
 
คู่มือปฏิบัติงานนักพัฒนาชุมชน ดาวน์โหลดเอกสาร [อ่าน 4 คน] เมื่อ 01 พ.ย. 2565
คู่มืองานธุรการ ดาวน์โหลดเอกสาร [อ่าน 21 คน] เมื่อ 02 เม.ย. 2562
การเขียนทะเบียนประวัติ ดาวน์โหลดเอกสาร [อ่าน 12 คน] เมื่อ 02 เม.ย. 2562
ขั้นตอนการลงทะเบียนทางหลวงชนบท ดาวน์โหลดเอกสาร [อ่าน 14 คน] เมื่อ 02 เม.ย. 2562
 
กำลังแสดงหน้า : 1