รายงาน
การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
สายตรงสำนักงาน
 
สำหรับ ADMIN
Username :
Password :
 
 
 
กฎหมายและระเบียบ
 
ข้อมูลทั้งหมด 28 รายการ
 
พระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ.2539 ดาวน์โหลดเอกสาร [อ่าน 9 คน] เมื่อ 01 เม.ย. 2562
พระราชบัญญัติผู้สูงอายุ พ.ศ.2546 ดาวน์โหลดเอกสาร [อ่าน 13 คน] เมื่อ 01 เม.ย. 2562
พระราชบัญญัติภาษีป้าย พ.ศ.2510 ดาวน์โหลดเอกสาร [อ่าน 10 คน] เมื่อ 01 เม.ย. 2562
พระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ.2522 ดาวน์โหลดเอกสาร [อ่าน 25 คน] เมื่อ 01 เม.ย. 2562
 
กำลังแสดงหน้า : 1 |2