รายงาน
การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
สายตรงสำนักงาน
 
สำหรับ ADMIN
Username :
Password :
 
 
 
แผนพัฒนาท้องถิ่น
 
ข้อมูลทั้งหมด 26 รายการ
 
แผนพัฒนาท้องถิน(พ.ศ.2566-2570) ดาวน์โหลดเอกสาร [อ่าน 37 คน] เมื่อ 24 มี.ค. 2564
แผนพัฒนาท้องถิน(พ.ศ.2561-2565) ดาวน์โหลดเอกสาร [อ่าน 36 คน] เมื่อ 12 มิ.ย. 2562
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี พ.ศ. 2561-2564 ดาวน์โหลดเอกสาร [อ่าน 80 คน] เมื่อ 26 ธ.ค. 2559
แผนพัฒนาสามปี พ.ศ. 2560-2562 ดาวน์โหลดเอกสาร [อ่าน 72 คน] เมื่อ 23 มิ.ย. 2559
ประกาศใช้แผนพัฒนาสามปี พ.ศ. 2559-2561 ดาวน์โหลดเอกสาร [อ่าน 60 คน] เมื่อ 15 มิ.ย. 2558
ประกาศแผนพัฒนาสามปี พ.ศ. 2558-2560 ดาวน์โหลดเอกสาร [อ่าน 61 คน] เมื่อ 25 มิ.ย. 2557
 
กำลังแสดงหน้า : 1 |2