รายงาน
การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
สายตรงสำนักงาน
 
สำหรับ ADMIN
Username :
Password :
 
 
 
 
กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน
 
นายธเนศ ไหมพูล
กำนัน ต.ปากพนังฝั่งตะวันออก
โทร 083-6335570
นายนเรศ มีแถม
ผู้ใหญ่บ้าน ม.2
โทร 087-2663358
นายยุทธนา จากถิ่น
ผู้ใหญ่บ้าน ม.3
โทร 089-473-9180
นายจำนงค์ นาคสงค์
ผู้ใหญ่บ้าน ม.4
โทร 098-0734588
นายสมพิศ เขยแก้ว
ผู้ใหญ่บ้าน ม.5
โทร 063-0590422
นายทวีศักดิ์ อินทร์จันทร์
ผู้ใหญ่บ้าน ม.6
โทร 095-2704726
นายสันติ บุญคุมรัตน์
ผู้ใหญ่บ้าน ม.7
โทร 081-9568186